Πέμπτη 3 Απριλίου 2008

Απρίλης : Δεν χάθηκαν όλα …

Σχεδόν κάθε Απρίλη σημειώνονται ισχυροί έως θυελλώδεις Ν-ΝΑ άνεμοι με λασποβροχή αλλά συχνά και ψυχρές εισβολές, ενίοτε αξιόλογες και μάλιστα κυρίως το πρώτο δεκαήμερο (και δεν μιλάμε μόνο για το ιστορικό πανελλήνιο κύμα ψύχους της 2-4-305 π.χ. που αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς…). Αξιολογότερες χρονιές : 1893, 1926, 1929, 1940, 1953, 1987, 1993, 2000.

"Τω 1773 κατά μήνα Μάρτιον και Απρίλιον εγένοντο βροχές πολλές … και άνεμοι δυνατοί (ως φαίνεται, εις τα Ελληνικάς χώρας)» (Νέος Ελληνομνήμων, 7, 1910, Σπυρίδωνος Λάμπρου «Συλλογή ενθυμήσεων» σ. 240 αρ. 461).

«Εις τους 1785, ενθύμησιν μηνί Απρίλιος έκαμε χιόνια και νερά ημέρες δέκα, ήγουν από την πρώτην του έβαλε χερικόν. Ετζι έκαμε και ο Μάιος. Ητον και πείνα μεγάλην» (Γεωργ. Νικολετάκη «Χρονικά Σημειώματα», εις Δεττοράκην, ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΑ Τεύχος 5, 1977 αρ. σημ. 29 και 37, πρβλ. και Λ. Καραπιπέρη «On the spells of cold weather over Greece during the Spring”, 1956, σ. 11, όπου αναφέρεται ότι στην Αθήνα χιόνιζε μέχρι και την 1η Απριλίου του έτους εκείνου).

«1858, Απριλίου 4 (= 17), ημέρα Παρασκευή, άρχισε χειμών από πρωίας διαρκέσας έως την Κυριακήν μετά μεσημβρίαν, ακαταπαύστως μετά χιόνος εις τα όρη» (Παρλαμάς σ. 317)

Το 1878 «δεν έβρεξεν εις την Κρήτην από τον Απρίλιον μέχρι 13 Δεκεμβρίου (…)» (Παρλαμάς σ. 330).

1881, "8 Απριλίου (= 21-4ου), Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη. Καταστρεπτικός νότιος άνεμος. Επεσαν και πολλά δένδρα εις Μαλεβύζι και Αρχάνες" (Παρλαμάς ό.π. σ. 334).

1882, «(…) Ολος ο Μάρτιος και μέχρι των μέσων Απριλίου ήτο με βροχάς, ψύχη, χιόνας εις τα βουνά εξακολουθητικώς ως ουδέποτε. Προμηνύεται μεγάλη ευτυχία» (Παρλαμάς σ. 335)

1891. «(…). Ολος ο Μάρτιος άνευ βροχής, ο δε Απρίλιος μετ’αστραπών και βροντών και χιόνος με τινας διακοπάς. (…)» (Παρλαμάς, σ. 342)

1892. Την 25-3ου (= 7-4ου) ισχυρή ανεμοθύελλα εκ ΝΑ στην Κρήτη, ζημίες ιδίως στη δυτική και μάλιστα στην πεδινή Κυδωνία. Κράτησε 45 λεπτά περ. και προκάλεσε τη θραύση ή ξερρίζωσε πολλά δένδρα, ιδίως ελιές και χαρουπιές. Αντίθετα, την 11 (= 22) Απριλίου του έτους εκείνου, ίσως μια μέρα μετά για το νησί, καταγράφεται η οψιμότερη χιονόπτωση στην πόλη των Αθηνών την περίοδο 1860-1940 (Η. Μαριολόπουλος, "Σκιαγραφία του κλίματος των Αθηνών", 1956, σ. 23).

Τη νύκτα της 30/31-3ου (= 12/13 Απριλίου) 1893 σφοδρή ανεμοθύελλα σε όλο το νησί, πιθανότατα η σφοδρότερη με βάση τα γνωστά στοιχεία για την Κρήτη. Επί 3 ή αλλού 5 ώρες περίπου, έπνευσε πρωτοφανούς έντασης ριπαίος ΝΔ άνεμος. Στις πόλεις παρασύρθηκαν στέγες, επιγραφές καταστημάτων, παραθυρόφυλλα, έσπασαν τζάμια. Στα Χανιά καταστράφηκε μερικώς ο τρούλος του καμπαναριού του καθεδρικού ναού της πόλης, έπεσε ένα ξύλινο σπίτι στη Χαλέπα, εξώκειλε ένα πλοίο στο λιμάνι και ένα ανατράπηκε στη Σούδα όπου πνίγηκε ένα άτομο. Στη συνοικία Αλιγιδέ (μεταξύ Μουρνιών και εγκαταστάσεων Ναυτικού) μια σκοπιά παρασύρθηκε μαζί με τον σκοπό και βρέθηκε πολλά μέτρα μακρυά με νεκρό τον στρατιώτη, ενώ γκρεμίστηκε ο τρούλος του τοπικού τζαμιού. Μεγάλες ζημίες στο Νεκροταφείο, όπου έπεσαν όλοι οι σταυροί και μια μαρμάρινη επιτύμβια στήλη. Στους οικισμούς και χωριά κοντά στα Χανιά (Μουρνιές, Μεσκλά κλπ εκτεταμένες ζημίες στα σπίτια, ένας ακόμα νεκρός από κεραμίδι και ένας βαρειά τρυματισμένος από δένδρο. Ολοι οι ελαιώνες καλύφθηκαν από ξύλα, ο Τύπος της εποχής αναφέρει με έμφαση και ότι έπεσε μια τεράστια κουκουναριά ηλικίας 200 ετών στην έπαυλη του Δημάρχου Χανίων. Τοπικά ισχύς τυφώνα, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Στο Ρέθυμνο επλήγη ιδίως η επαρχία Αμαρίου. Ανυπολόγιστες ζημίες στα δένδρα και ιδίως στις ελιές, οι οποίες χάθηκαν κατά χιλιάδες σε σημείο που την 14-4-1893 (= 27-4ου) το Γενικό Δημογεροντικό Συμβούλιο Κρήτης και η Τουρκική Διοίκηση διέταξαν επανακαταμέτρηση (!) για φορολογικούς λόγους.
Η περιγραφή του Στ. Νικολαίδη υπήρξε ακόμη πιο γλαφυρή : «(…) Την τριακοστήν πρώτην του ιδίου μηνός Μαρτίου, Τετάρτην της Διακαινισίμου, έπεσε καταιγίς εις όλην την Κρήτην δια νοτιοδυτικών ανέμων, διαρκέσασα πέντε ώρας και έκαμεν ανυπολογίστους ζημίας, έσπασε δένδρα, εξερρίζωσε ωσαύτως κλπ, έρριψε κωδωνοστάσια εκκλησιών, εν οίς και της Μονής Αγκαράθου. Εκτός του Δήμου Αγιών Παρασκιών, οπού έπαθον ολιγώτερον, οι λοιποί Δήμοι της Πεδιάδος έπαθον πολλά, η επαρχία Μυλοποτάμου υπέφερεν αληθή θεομηνίαν. Ομοίως και εις Χανιά και Ρέθυμνον έγιναν μεγάλαι καταστροφαί».
Ότι η θύελλα αυτή υπήρξε πιθανότατα η σφοδρότερη μέχρι σήμερα στο νησί, προκύπτει για μένα από δύο στοιχεία : Το ένα είναι ότι για πρώτη φορά αναγράφεται ότι έπεσαν «κωδωνοστάσια εκκλησιών» ή μιναρέδες σε κλίμακα μεγαλύτερη του καθαρά τοπικού, τα κτίσματα δε αυτά ήταν εκείνη την εποχή οι υψηλότερες κατασκευές του νησιού. Δεύτερο, η θύελλα αυτή ήταν το μοναδικό καιρικό φαινόμενο που είχε εντυπωσιάσει τους προγόνους μου, σε σημείο ώστε να μου το αναφέρουν σαν το μοναδικό ενθύμιο από την παιδική τους ηλικία. Τέλος, αναφέρεται σε πολλές πηγές, όπως σε εφημερίδες των Αθηνών της εποχής, δεδομένου ότι η θύελλα αυτή προκάλεσε μεγάλες ζημίες επίσης στην Αθήνα (ως Ν-ΝΑ άνεμος), όπως και στα Κύθηρα, όπου αναφέρεται ότι «κατέστρεψε πόρτες και παράθυρα σπιτιών».

Τέλος ολόκληρο το πρώτο δεκαήμερο Απριλίου του έτους εκείνου (= από 13 έως 23 περίπου) υπήρξε βροχερό, η δε ακαταστασία διατηρήθηκε μέχρι τον Μάιο.

Την 26-3 (= 8/4ου) 1898 σφοδροί νότιοι άνεμοι έπνευσαν για ένα διήμερο, μεγάλες ζημίες στη γεωργία, ιδίως σπαρτά. Ακολούθησαν ξηροί άνεμοι και ζέστη, ώστε μέσα του μήνα γίνονταν λιτανείες για να βρέξει, απόγνωσγη.

Βροχερός, ψυχρός και ανεμώδης ο Απρίλιος 1904.

Τις έξη πρώτες ημέρες του Απριλίου 1906 σημειώθηκαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως και σε ολόκληρη την ανατολική Ελλάδα (Λ. Καραπιπέρη ό.π. σελ. 11). Επίσης κατά τον Τύπο την 2-4ου (με το νέο ημερολόγιο) ισχυρή θαλασσοταραχή προκάλεσε ένα ναυάγιο και ζημίες σε πλοία στο λιμάνι.

Την 5-4-1907 (18η) ανεμοθύελλα εκ νότου σε όλο το νησί (αναφέρεται από Στ. Κουρκούτη, κεντρικό Λιμενάρχη Χανίων).

Την 5-11/4/1909 σημειώθηκαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Την 2 Απριλίου 1910, αναφέρεται ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου κόπηκαν λόγω θαλασσοταραχής οι άγκυρες του Ιταλικού ιστιοφόρου «ΕΤΡΑΣ», το οποίο και εξώκειλε στη θέση Τρυπητή, το πλήρωμά του από 7 άτομα διασώθηκε από κατοίκους (http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AE).

Την 2 (= 15)-4-1911 ισχυρή κακοκαιρία και θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία φαίνεται ότι έπληξε όλη τη βόρεια Κρήτη, αφού σε επιστολή του τέως Βασιλέως Γεωργίου Α' από 25-4-1912 προς τον τότε Λιμενάρχη χανίων Γ. Κουρκούτη, απονέμονται συγχαρητήρια στον τελευταίο για τη διάσωση ιστιοφόρου στην παραλία Σητείας την 3-4-1911.

Την 23-4-1921 θυελλώδεις νότιοι άνεμοι σε όλο το νησί.

Την 14 (= 27)-4-1922 σημειώθηκε ανεμοστρόβιλος στα Χανιά, ελάχιστη βροχή τότε μετά από δίμηνη ανομβρία.

Από 2 έως 9 Απριλίου 1923 σημειώθηκε επίσης ισχυρό ψυχρό κύμα, θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, πάγωσαν εν μέρει τα νερά στην Αθήνα, παγετός στην Αττική.

Ο Απρίλιος 1924 πέρασε ήρεμος, χωρίς σταγόνα βροχής.

Την 13 Απριλίου 1925 ασυνήθιστη κακοκαιρία. Χείμαρροι οι δρόμοι από ραγδαίες βροχές, σφοδροί άνεμοι, παρέλυσαν οι συγκοινωνίες. Θαλασσοταραχή, δύο ναυάγια σημειώθηκαν (ένα στα Νωπήγεια και ένα στο Ηράκλειο).

Από 4 έως 7 Απριλίου 1926 πρωτοφανής για την εποχή κακοκαιρία και μάλιστα σε όλη την Κρήτη. Γενικευμένες αλλά όχι έντονες βροχοπτώσεις, κυρίως όμως ψύχος, χιόνια και σφοδροί άνεμοι : Την 6η έπεσε χιόνι μέσα στα Χανιά (!) και η χιονόπτωση συνεχίστηκε επί δύο ημέρες στο εσωτερικό του νησιού και βέβαια στα ορεινά. Ισχυρό ψύχος, θυελλώδεις άνεμοι (9 Β. κατά τον παρατηρητή του ΜΣ Χαν), η χειρότερη θαλασσοταραχή του χειμώνα. Τα κύματα υπερέβαιναν το ύψος του κτιρίου του Ταχυδρομείου, οι βάρκες στο λιμάνι βρέθηκαν στην ξηρά. 1 ή 2 ναυάγια στον κόλπο των Χανίων. Τη νύκτα της 5ης έπεσε άφθονο χαλάζι. Σοβαρές ζημίες στη γεωργία εν γένει. Ιδίως στα πεδινά της Κυδωνίας καταστράφηκαν τα αμπέλια, οι πατάτες, εν μέρει τα δημητριακά. Ζημίες στις ελιές, ιδίως από Πλατανιά έως Ταυρωνίτη. Στις περιοχές Πλάκας και Αλμυρίδας καταστράφηκαν τελείως τα αμπέλια. Μεγάλες ζημίες στα αμπέλια στο νομό Ηρακλείου και σε όλο το υπόλοιπο νησί, καθώς και στα δημητριακά. Στο λιμάνι Ηρακλείου σημειώθηκαν ζημίες, δύο άτομα πνίγηκαν στο Ρέθυμνο. Επρόκειτο για τη χειρότερη ψυχρή κακοκαιρία χειμερινού τύπου για την εποχή στη μνήμη των γεροντότερων.

Την 5-4-1928 κατά τη διάρκεια καταιγίδας έπεσε κεραυνός σε σπίτι μέσα στα Χανιά, δίπλα στο Α Γυμνάσιο και προξένησε ζημίες, επίσης για 1 λεπτό έπεσε χαλάζι σαν ρεβύθι.

Την 19 έως 22-4-1929 σημειώθηκαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες με βορείους ανέμους, στα πλαίσια ενός πανελλήνιου ψυχρού κύματος που χαρακτηρίστηκε σαν «εξαιρετικά αιχμηρό» και μεγάλης διάρκειας (Λ. Καραπιπέρη «On the spells of cold weather over Greece during the Spring”, ό.π. σελ. 5. Οι μέσες θερμοκρασίες την 18η έπεσαν κατά 10,5 C σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Σύμφωνα με την ίδια εργασία, η θερμοκρασία στα ορεινά σημεία της Κρήτης κατέβηκε κάτω από 4 C).

Την 9η Απριλίου 1931 ισχυρές βροχές σε ολόκληρο το νησί, μετά από ισχυρότατους Α ανέμους. Από δε τα μεσάνυκτα διήμερη δυνατή κακοκαιρία, με ραγδαίες βροχές, ψύχος, σφοδρούς Β. ανέμους με θαλ/χή και χιόνια στα βουνά.

Την 14 έως 17-4-1932 ραγδαίες βροχές και χιόνια στα ορεινότερα. Τη νύκτα της 25/26η σφοδρότατος νότιος άνεμος, ζημίες ιδίως στα φώτα των δρόμων (και βραχυκυκλώματα). Σημαντικές ζημίες στην επαρχία Κυδωνίας, ιδίως αμπέλια, αμυγδαλιές αλλά και σε όλα τα δένδρα, σχεδόν πλήρης καρπόπτωση.

Την 10-4-1933 άφθονα χιόνια στα ορεινότερα, βροχές στα πεδινά.

Ο Απρίλιος 1935 πέρασε με μηδενικά ύψη βροχής (μόνο την 1η του μήνα έπεσαν τοπικές ψεκάδες).

Την 14/15-4-1937 σφοδρός λίβας πάλι έρριξε χιλιάδες πορτοκάλια και έσπασε δένδρα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Β. Κρήτη

Την 6-4-1938 ζημίες στα υπό ανθοφορία δένδρα εξαιτίας του ψύχους και του ισχυρού ανέμου. Οι συνθήκες αυτές παρατάθηκαν μέχρι την 20 του μήνα, με συνεχείς βροχές και ψύχος.

Τη νύκτα της 22/23-4-1939 σφοδρότατος νότιος άνεμος. Μικροζημίες στις πόλεις της βόρειας ακτής, οι οποίες «σκεπάστηκαν» από άμμο και σκόνες.

Από 1 έως 3-4-1940 συνεχείς ραγδαιότατες βροχές. Επεσαν πολλοί τοίχοι έξω από την πόλη των Χανίων, ζημίες στην ύπαιθρο, κατολισθήσεις. Παράκαιρο ψύχος. Ο Απρίλης αυτός υπήρξε ο πιο υγρός της καταγραμμένης ιστορίας, με 257 χιλ. στα Χανιά και με το μεγαλύτερο επίσης ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα, με 97,2 χιλ την 1η, αλλά η τιμή ανεβαίνει στα 116 χιλ αν το 24ωρο μετρηθεί από 08.00 της 1ης έως την 08.00 της 2ης Απριλίου, όπως γίνεται σήμερα. Επίσης την 14η ισχυρές καταιγίδες στο νησί, στο Ηράκλειο αναφέρθηκε Δυτικός άνεμος (;) εντάσεως 10 Β.

Την 5-4-1941 σημειώθηκε στην Αθήνα η πρωιμότερη "τροπική" ημέρα της περιόδου 1891-1958, με μέγιστη θερμοκρασία 30,0 C (Φ. Καραπιπέρη, "Συμβολή εις την μελέτην των τροπικών ημερών εν Αθήναις", 1959, σ. 1). Αν λάβομε υπόψη μας την αντιστοιχία των θερμοκρασιών στη βόρεια Κρήτη με εκείνες των Αθηνώνκατά τον φετεινό θερμό Απρίλη, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η θερμοκρασία στα βόρεια του νησιού πρέπει λογικά να ξεπέρασε αρκετά την τιμή αυτή. Αλλωστε οι μετεωρολογικές συνθήκες μεταξύ 3 και 5-4-1941 ευνοούσαν και τους νότιους καταβάτες στην Κρήτη...

Την 27 Απριλίου 1944 αναφέρεται δυνατή χιονόπτωση στην Αττική (μήνυμα Καρακούλη στην HellasWeather την 11-6-2010). Εδώ ;

Ο Απρίλιος 1945 παρουσίασε μηδενικά ύψη βροχής

1947 : Ο μήνας αρκετά υγρός, σχετικά (περ. 100 χιλιοστά γενικά). Την 12-4-1947, ημέρα του Πάσχα, ραγδαιότατες βροχές (67,1 χιλ στα Χανιά, σχεδόν όλα σε διάστημα 3 ωρών και 40’), τοπικές ζημίες. Επίσης σφοδροί άνεμοι, ψύχος και χιόνια στα ορεινά. Μικροζημίες στην ύπαιθρο.

Την 19-4-1949 ψύχος και χαλάζι σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Την 9-4-1950 (Πάσχα, επίσης) κακοκαιρία, ψύχος και ισχυρές βροχές. Αργότερα όμως, τον ίδιο μήνα, στην Αθήνα παρατηρήθηκαν τρεις διαδοχικές "τροπικές" ημέρες, δηλαδή με θερμοκρασία πάνω από 30 C (Φ. Καραπιπέρης, ό.π. σ. 3), πράγμα που οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα με την περίπτωση του 1941, ιδίως εφόσον η βαρομετρική κατάσταση από 13 μέχρι 20 περίπου του μήνα ευνοούσε την συνεχή πνοή νοτίων ανέμων στην Κρήτη.

Τον Απρίλιο 1952, ιδίως την 3 και περισσότερο την 17, επικράτησαν ισχυροί συνεχείς θερμοί νότιοι άνεμοι. «Κάηκαν» τα λαχανικά, έλυωσαν τα χιόνια, πρωτοφανής ζέστη.

Το πρώτο 15ήμερο Απριλίου 1953, μήνας που ήταν σχεδόν εξίσου ξηρός με τους δύο προηγούμενους, επικράτησαν ασυνήθεις υψηλές θερμοκρασίες. Αρχισαν τα θαλάσσια λουτρά από πολλούς. Αναφέρθηκε ότι οι ζέστες ήταν πρωτοφανείς στη μνήμη των παλαιότερων. Την 15-16η άγρια ανεμοθύελλα επί 24 ώρες στο νομό Χανίων, ιδίως στις ανατολικές περιοχές, με νότιους ανέμους. Ζημίες στην πόλη, αλλά ιδίως στην παραπάνω επαρχία : Ετσι, στον Αποκόρωνα σοβαρές ζημίες σε σπίτια του κεντρικού-βορείου τμήματος, όπου οι στέγες παρασύρθηκαν μερικώς ή ολικώς, σε μεγάλη κλίμακα, μεταξύ άλλων και η στέγη του Δημοτικού Σχολείου Κεφαλά. Ξερριζώθηκαν πολλά δένδρα. Στην επαρχία Κυδωνίας σημειώθηκαν σοβαρές ζημίες σε σπίτια και δένδρα στα Κεραμειά, στο Κατωχώρι παρασύρθηκε ένα σπίτι και έμειναν μόνο οι τοίχοι, καθώς και η στέγη και τα κουφώματα του Δημοτικού Σχολείου Κατωχωρίου και Κάμπων. Στο δεύτερο χωριό παρασύρθηκαν στέγες και έσπασαν τα τζάμια των σπιτιών, ξεριζώθηκαν τελείως περί τα 300 δένδρα, ένα άτομο παρασύρθηκε σε χαράδρα και σκοτώθηκε, στα πορτοκαλοχώρια σημειώθηκε καρπόπτωση 50-90 % και σοβαρές ζημίες στις ελιές. Ζημίες επίσης στη Σκουραχλάδα. Στο Ακρωτήρι επίσης μεγάλες ζημίες στα σιτηρά, κηπευτικά και καπνά, έσπασαν κλαδιά. Ενα πλοίο εξώκειλε στη Σούδα. Στην Κίσσαμο μεγάλες ζημίες σε δένδρα, ιδίως στα Παλιά Ρούματα.

Τον Απρίλιο 1955, χειμωνιάτικες συνθήκες, τρικυμία, ψύχος, βυθίστηκαν βάρκες.

Την 4-4-1956 επικράτησε σφοδρός και καυστικός νότιος άνεμος, καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες πορτοκαλόκαρπου (από 40 – 65 %), το ίδιο την 6η. Χαμηλές πιέσεις και τις δύο ημέρες (994 και 997 ΗΡ αντίστοιχα). Όπως αναφέρθηκε, ο άνεμος ήταν τελείως ξηρός, με ψεκάδες λασποβροχής μόνο στις παραπάνω ημερομηνίες.

Ξηρός και καυστικός ο Απρίλιος 1958, σοβαρές κατά τόπους ζημίες στις καλλιέργειες.

Την 2 και 3-4-1959 έπεσαν ραγδαίες βροχές και χαλάζι στο νησί, μικροζημίες σε καταστήματα στην πόλη Χανίων, παραλίγο νέα καταστροφή στον Κάτωλα.

Ο Απρίλιος 1960 υπήρξε πολύ υγρός σχετικά (περί τα 150 χιλιοστά ανά το νησί). Οι περισσότερες βροχές έπεσαν την 16η, οπότε σχεδόν 100 χιλιοστά σε 24 ώρες κατά τόπους, με Β. ανέμους βαθμιαία. Την 30ή σφοδρός ΝΑ άνεμος με ζημιές στην περιοχή Χανίων και Ακρωτηρίου. Πολλά δένδρα ξεριζώθηκαν ή έσπασαν, ιδίως καταστράφηκαν οι κληματαριές. Κήποι, αμπέλια, εσπεριδοειδή και οπωροφόρα κυριολεκτικά ραβδίστηκαν.

Τη νύκτα της 3/4-4-1964 σφοδρότατοι Α-ΝΑ άνεμοι, ζημίες ιδίως στα Χανιά.

Αρχές Απριλίου 1965 επικράτησαν χαμηλές θερμοκρασίες (4,8 ή κατ’άλλους 5 C στο Ηράκλειο την 1 και την 4, η δεύτερη χαμηλότερη). Αντίθετα την 21η έπνευσαν σφοδροί νότιοι άνεμοι.

Ο Απρίλιος 1969 υπήρξε ψυχρός : Η μέση μέγιστη στα Χανιά ήταν μόλις 16,6 C στα Χανιά, 17,5 C στο Ηράκλειο. Στο Ρέθυμνο την 11η σημειώθηκε θερμοκρασία 5 C (θεωρείται η χαμηλότερη για την πόλη), η οποία στο Ηράκλειο σημειώθηκε την επομένη ημέρα. Την 18η έπνευσαν σφοδροί Ν-ΝΔ άνεμοι, ζημιές στην ύπαιθρο.

Αντίθετα ο Απρίλιος 1970 υπήρξε θερμός : Την 12η σημειώθηκαν ύψη της τάξεως των 32,2 C στα Χανιά, 33 C Ρέθυμνο και 35 C στο Ηράκλειο. Επίσης τις τρεις τελευταίες ημέρες του μήνα επικράτησαν θερμοκρασίες γύρω στους 30 C στο νησί (32,2 Ηράκλειο).

Την 29-4-1972 ασυνήθιστη για την εποχή βαρομετρική κατάσταση (995 Ηp στην περιοχή Ρόδου) προκάλεσαν ισχυρούς βορείους ανέμους, έντονο ψύχος και - ιδίως - καταρρακτώσεις βροχές στη Δυτική Κρήτη, όπου πλημμύρισαν όλοι οι ποταμοί, ιδίως ο Κλαδισσός. ισχυρή θαλασσοταραχή στο Ανατολικό Κρητικό.

Την 6-4-1973 ραγδαίες βροχές στο νησί (50 χιλ στο Ηράκλειο, λιγότερες Χανιά). Την 30ή του ίδιου μήνα νότιοι άνεμοι έως 100 χιλ/ώρα στο Ηράκλειο. Αντίθετα στα Χανιά σφοδροί άνεμοι έπνευσαν την 11 και την 25 του μήνα (92 και 83 χιλ/ώρα μέση δύναμη παρατήρησης αντίστοιχα, άρα περ. 120 και 100 χιλ./ώρα με ΝΑ και ΔΒΔ ανέμους αντίστοιχα).

Την 5-4-1974 σημειώθηκαν χαμηλές θερμοκρασίες, οπότε και 5 C στα Χανιά (θεωρείται ρεκόρ για την πόλη), 7 C στο Ηράκλειο. Αντίστροφα στις δύο τελευταίες ημέρες του μήνα σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως 32 και 34 C στο Ηράκλειο - στα Χανιά (αεροδρόμιο) σημειώθηκαν 32 C μόνο την 30ή, σύμφωνα όμως με τον παρατηρητή του ΜΣ Χανίων την ημέρα αυτή στην πόλη παρατηρήθηκε θερμοκρασία 35,8 C, η οποία και αποτελεί το απόλυτο ρεκόρ πόλης. Την ημέρα εκείνη έπνευσε σφοδρότατος καυστικός ΝΑ άνεμος που προξένησε και αρκετές ζημίες στην ύπαιθρο της Δυτικής κυρίως Κρήτης. Ο μήνας αυτός παρουσίασε μηδενικά ύψη βροχής.

Επίσης την 1-4-1975 σημειώθηκαν 30 C στις δύο κύριες πόλεις.

Την 15-4-1976 σημειώθηκαν ραγδαίες βροχές στο νησί (50 χιλ Ηράκλειο, λιγότερο Χανιά), μετά από άφθονη λασποβροχή.

Την 12 έως 15-4-1977 βροχές και χαλάζι, ενώ την 12η στα ΒΔ των Χανίων παρατηρήθηκε σίφων. Την 21 και 22 του μήνα πάλι βροχές, ψύχος, θαλασσοταραχή. 4

Την 3 και 4/4/1978 σφοδροί κονιορτοφόροι άνεμοι. Την 26 το πρωί σημειώθηκε ισχυρή καταιγίδα ανά το νησί για 45’ περίπου με αιφνίδιους ισχυρούς βόρειους ανέμους και μικροζημίες στην βόρεια παραλιακή περιοχή.

Την 11-4-1982 σημειώθηκαν 31,4 C στα Χανιά

Την 12-4-1983 σημειώθηκαν 30 C στα Χανιά, ενώ την 29η 32 C στο Ηράκλειο.

Ο Απρίλιος 1984 υπήρξε ψυχρός, με 17,9 C μέση μέγιστη μήνα στα Χανιά, 18,5 C Ηράκλειο, όπου ισχυροί νότιοι άνεμοι την 3η του μήνα.

Την 10-11 Απριλίου 1985 θερμοί άνεμοι, σημειώθηκαν θερμοκρασίες 32 και 34,2 C αντίστοιχα στα Χανιά, 31 και 34,2 αντίστοιχα στο Ηράκλειο, όπου όμως η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 C και την 27η και 29η με 31 και 31,4 C αντίστοιχα. Σφοδροί Ν άνεμοι την 16η και 27η.

Ο Απρίλης 1986 παρουσίασε μηδενικά ύψη βροχής στο νησί, ακόμη και στα ορεινά (π.χ. Ασκύφου). Την 12η στο Ηράκλειο ο νότιος – ΝΑ άνεμος έφθασε τα 124 χιλ/ώρα (67 Knots).

Την 29 (εν μέρει και τη νύκτα προς 30) Απριλίου 1987 σημειώθηκε η πιο όψιμη κακοκαιρία και θαλασσοταραχή των τελευταίων δεκαετιών για αυτό τον μήνα, ιδίως στη Δυτική Κρήτη. Σημειώθηκαν ζημίες στο λιμάνι και στις παραλιακές περιοχές ολόκληρης της βόρειας Κρήτης, ιδιαίτερα όμως της δυτικής, παρά το ότι οι άνεμοι δεν ξεπέρασαν τα 75 χιλ/ώρα, ήταν όμως συνεχείς και αξιοσημείωτα σταθεροί (ήταν και η μοναδική περίπτωση που η ΕΜΥ ανήγγειλε ΒΑ 10 Β στο Αιγαίο κατά Απρίλιο μήνα και μάλιστα τόσο αργά). Επεσαν επίσης αρκετές βροχές (π.χ. 35 χιλ στο Ηράκλειο) και χιόνια στα ορεινότερα τμήματα. «Κάηκαν» όλα τα δένδρα που είχαν βλαστήσει σε μεγάλη ζώνη από τη θάλασσα. Οι θερμοκρασίες στη βόρεια Κρήτη τις δύο αυτές ημέρες κυμάνθηκαν μεταξύ 8 και 10 C, που είναι πολύ χαμηλές για τέλος Απρίλη. Γενικά αρκετά βροχερός ο Απρίλιος αυτός.

Ο Απρίλιος 1989 πέρασε τελείως ξηρός, ακόμη και στα ορεινά (0 χιλ. Ηράκλειο, 2,5 Χανιά), με θερμοκρασίες που την 5 και 6 έφθασαν τους 30,4 και 30,1 C αντίστοιχα στο Ηράκλειο (ελάχιστη θερμοκρασία την 6η 24 C) και τους 32 και 30 C στα Χανιά αντίστοιχα, με ισχυρούς νότιους ανέμους.

Την 26-4-1990 στο Ηράκλειο 33,2 C

Την 18/19-4-1991 σημειώθηκαν σφοδρότατοι ΝΑ άνεμοι με ζημίες σε ολόκληρη την Κρήτη (έως 70 κ). Παρατηρήθηκε νέφος κονιορτού σε όλο το νησί. Ζημίες στην ύπαιθρο, μικροζημίες όμως ακόμα και στις πόλεις (100 χιλ/ώρα στο Ηράκλειο, λιγότερο στα Χανιά.

Ο Απρίλιος 1992 χαρακτηρίστηκε από επανειλημμένους θυελλώδεις ανέμους εκ Ν-ΝΑ την 1-2, 7, 10 και 18, που προκάλεσαν επαναλαμβανόμενες ζημίες. Ετσι την 1-2 παρατηρήθηκαν μικροζημίες πλην Χανίων. Την 7η άνεμοι 50-60 κ. (ΝΑ-ΝΔ) προκάλεσαν ζημίες στη γεωργία σε όλο το νησί, ιδίως σπάσιμο δένδρων, ακόμα και μέσα στις πόλεις (στα Χανιά και Ηράκλειο ο άνεμος έφθασε σχεδόν τα 100 χιλ/ώρα), οι δε ζημίες κατά τόπους όπως ανατολικά της Γεωργιούπολης-Καβρό κλπ και ανατολικά του Ρεθύμνου ήταν εκτεταμένες και επεκτάθηκαν σε ηλιακούς θερμοσίφωνες, στέγες, θερμοκήπια κλπ. Την 10η και την 18/19η πάλι θερμοί και ισχυροί ΝΑ άνεμοι με λασποβροχή σε όλο το νησί (έως 115 χιλ/ώρα Χανιά στη δεύτερη περίπτωση).

Μετά από ένα πολύ ψυχρό ξεκίνημα (5 έως 6 C στα βόρεια παράλια), την 12 έως 15 Απριλίου 1993 συνεχείς πάλι νότιοι άνεμοι κύμα ζέστης στη διάρκεια του οποίου καταγράφηκαν θερμοκρασίες-ρεκόρ για τον μήνα αυτό : 36 β.κ. σε όλο το νησί (35,6 και 34,4 C Ηράκλειο την 13 και 15 αντίστοιχα, η πρώτη φέρεται σαν ρεκόρ πόλης, ενώ στα Χανιά την 13, 14 και 15 σημειώθηκαν 33, 34 και 35,6 C στο αεροδρόμιο αντίστοιχα, η τελευταία ελάχιστα μικρότερη από το ρεκόρ πόλης της 30-4-1974, στη Σητεία 36 C κλπ).

Την 5-4-1994 ασυνήθιστα πυκνό νέφος κονιορτού ιδίως όμως στην Ανατολική Κρήτη – Ηράκλειο, με μείωση ορατότητας σημαντικότερη του συνήθους. Επανειλημμένες λασποβροχές σε όλο το νησί.

Την 1-4-1995 αντίθετα παρατηρήθηκε έντονη επανειλημμένη χαλαζόπτωση, ψύχος και βροχές. Μάλιστα την 2-4ου σημειώθηκε θερμοκρασία 4,8 C στο Ηράκλειο, 5 C Χανιά, που αποτελεί και το δεύτερο ρεκόρ χαμηλής θερμοκρασίας για τον μήνα για τις δύο πόλεις.

Το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου 1997 παρατηρήθηκε επίσης ασυνήθιστα ψυχρός καιρός με βροχές και παροδικά χιόνια στα ορεινότερα, ιδίως την 8-9, οπότε κανονική χιονόπτωση και δριμύ ψύχος. Την 11η του μήνα η θερμοκρασία έπεσε σε επίπεδα ρεκόρ μήνα στο Ηράκλειο : 4 C, με μέση μέγιστη μήνα μόλις 17,2 C και μέση ελάχιστη 9,2 C ενώ στα Χανιά η θερμοκρασία την ίδια περίοδο κυμάνθηκε από 5,2 έως 6 C με μέση μέγιστη μήνα 17,1 C και μέση ελάχιστη επίσης 9,2 C. Αντίθετα τη νύκτα της 19/20 του μήνα επικράτησαν θερμοί ΝΑ άνεμοι 50-60 κόμβων που προκάλεσαν ζημίες στο νησί.

Την 9 έως 12 Απριλίου 1998 σημειώθηκαν θερμοκρασίες 30-32 β.κ. στις πόλεις της βόρειας ακτής με συνεχείς νότιους ανέμους.

Επίσης την 17-4-1999 θερμοκρασία 32,4 C στα Χανιά, 30,4 C στο Ηράκλειο (με ελάχιστη 24ώρου 22,8 C)

Τη νύκτα της 10/11 Απριλίου 2000 σημειώθηκαν σφοδρότατοι νότιοι άνεμοι στη βόρεια Κρήτη, εκτός της περιοχής της πόλης των Χανίων όπου η ένταση ήταν μικρότερη. Ασυνήθιστες ζημίες σημειώθηκαν στο Ηράκλειο (και στο αεροδρόμιο, ο πύργος ελέγχου του οποίου για λίγο εγκαταλείφθηκε, ενώ στην πόλη έσπασαν τζάμια και επιγραφές), Ρέθυμνο (έσπασαν τζαμαρίες και σημειώθηκαν άλλες ζημίες) και Γεωργιούπολη (έως 120 χιλ/ώρα, ζημίες στους γνωστούς ευκαλύπτους της κωμόπολης και σε σπίτια), πολλά δένδρα έπεσαν, δίκτυα κλπ. Την 20-21 του ίδιου μήνα σημειώθηκαν κατακλυσμιαίες βροχές τουλάχιστον 50ετίας στη ΝΔ Κρήτη και ιδιαίτερα στο δυτικό και ΝΔ Σέλινο, ενώ οι βροχές στη λοιπή Κρήτη ήταν σποραδικές. Μεγάλες ζημίες σημειώθηκαν στα χωράφια, τους δρόμους που καταστράφηκαν και ανασκάφηκαν σε σημείο πρωτοφανές, στις παραποτάμιες περιοχές κλπ, ευτυχώς χωρίς θύματα. Επεσαν 6 γέφυρες, σημειώθηκαν ζημίες σε άλλες, διακόπηκαν οι συγκοινωνίες για μέρες. Οι βροχές στην περιοχή Παλαιόχωρας-Κουντούρας ανήλθαν σε 230-250 χιλ σε έξη (6) ώρες μόνο (!), δηλαδή ήταν από τις πιο έντονες σε ποσότητα και ραγδαιότητα που έχουν παρατηρηθεί στον Ελληνικό χώρο και πάντως στην Κρήτη τα τελευταία 150 χρόνια τουλάχιστον.

Την 13, 17 και 21 Απριλίου 2001 έπνευσαν ισχυροί, θερμοί και κονιορτοφόροι ΝΑ άνεμοι, με λασποβροχές. Ισχυρότεροι ήταν οι άνεμοι την 21η, οπότε σημειώθηκαν και ζημίες στη γεωργία (ελιές, αμπέλια κλπ, ενώ στους Αρμένους Αποκορώνου ξερριζώθηκε ο ιστορικός πλάτανος του χωριού ηλικίας 300 ετών). Ανεμοι έως 59 Knots στο Ηράκλειο, λιγότεροι στα Χανιά.

Ο Απρίλιος 2003 υπήρξε, μετά τον γνωστό Μάρτιο του έτους εκείνου, επίσης ψυχρός (μέση μέγιστη Ηρακλείου : 18,1 C, Χανίων 17,4 C) και αρκετά βροχερός, με φαινόμενα γενικευμένα την 2 και ιδίως την 17 (π.χ. 82 χιλ στα Χανιά). Χαλάζι έπεσε την 20ή.

Την 20-21 Απριλίου 2004 σημειώθηκαν έντονες βροχές στο νησί.

Στις αρχές Απριλίου 2005 σημειώθηκε κύμα σχετικού ψύχους με βροχές, ισχυρούς βορείους ανέμους σε όλο το νησί και αρκετά χιόνια στα βουνά, ενώ οι θερμοκρασίες τη νύκτα ήταν αρκετά κάτω από 10 β.κ. Αντίθετα την 17η ανεμοθύελλα εκ ΝΑ ιδίως στα Χανιά (102 χιλ/ώρα) όπου και μικροζημίες, πυκνό σύννεφο κονιορτού παντού με ορατότητα κάτω των 50 μ, εντονότερο από ποτέ όπως λέγεται. Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από τα δύο αεροδρόμια του νησιού. Ο μήνας υπήρξε κατά τα λοιπά φτωχός σε βροχές.

Την 7 Απριλίου 2006 σφοδροί νότιοι άνεμοι σε όλο το νησί, μικροζημίες στην περιοχή Ηρακλείου (έως 110 χιλ/ώρα), πάλι νέφος κονιορτού. Αντίθετα την 14-15 του μήνα σημειώθηκε κύμα βροχών και καταιγίδων σε όλο επίσης το νησί, ιδίως όμως στην ανατολική Κρήτη (42 χιλ. Ηράκλειο συνολικά), με ΒΔ ισχυρούς και ψυχρούς ανέμους, ιδίως στη Δυτική Κρήτη, που ακολούθησαν αμέσως μετά από μια θερμή περίοδο (π.χ. την 12η σημειώθηκαν 31,2 C στα Χανιά με σφοδρούς ΝΑ ανέμους, ενώ την επομένη μόλις 18 C).

Ο Απρίλιος 2011 ήταν επίμονα ψυχρός και βροχερός και μάλιστα γύρω στις 20, με ελάχιστες θερμοκρασίες που στο εσωτερικό του νησιού και στα ορεινότερα πλησίασαν τον 1 β. C, ενώ έπεσαν αρκετά χιόνια σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Τελείως ή σχεδόν ξηρός Απρίλιος είναι σύνηθες φαινόμενο. Τέτοιες περιπτώσεις παρουσιάστηκαν τα έτη 1924, 1935, 1951, 1952, 1956, 1958, 1961, 1962, 1968, 1974, 1986, 1989, 2007 κ.ά.


Πολλά φιλιά

Γιώργος Στυλιανάκης

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Γειά σας, βρίσκουμε εξαιρετικά ενδιαφέρον το συγκεκριμένο άρθρο, επιθυμούμε επικοινωνία μαζί σας, είμαστε μέλη περιβαλλοντικής οργάνωσης, και ώς εξαιρετικού ενδιαφέροντος του άρθρου σας θα επιθυμούσαμε να το εντάξουμε στις δραστηριότητές μας, καθώς και σε δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο ίμειλ μας ή στα τηλέφωνά μας.
6945619998
6938771654
Ευχαριστούμε.