Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009

Ηταν παράξενος ο φετεινός Νοέμβρης ;

Συμπληρώνοντας το σχόλιο στο ποστάκι του Μιχάλη, έψαξα τους χάρτες καιρού του Νοέμβρη από το 1948 μέχρι σήμερα (60 χρόνια). Σχεδόν κάθε χρόνο παρατηρείται μια ψυχρή εισβολή (καμιά φορά περισσότερες) που επηρεάζει την Κρήτη, που όμως είναι συχνά "light" ή επηρεάζει τη Βόρεια Ελλάδα και δεν φτάνει μέχρις εδώ. Πιο σοβαρές ψυχρές εισβολές παρατηρήθηκαν - τουλάχιστον με βάση τις ισοβαρείς και τις θερμοκρασίες που αποτυπώνονται στους χάρτες - σε 36 χρονιές, πολλές από τις οποίες προκάλεσαν ζημιές που αντανακλώνται στα σχόλια του Τύπου με βάση τα οποία οποία και έγραψα παλιότερα το άρθρο για το Νοέμβρη, που όμως συνήθως αναφέρονται σε ζημιές από βροχές. Οι εισβολές συνήθως παρατηρούνται στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα (29 περιπτώσεις) και μάλιστα συχνά με προτίμηση γύρω στις 21, σε 11 όμως περιπτώσεις παρατηρήθηκαν στην αρχή του μήνα – που τελικά δεν είναι η εξαίρεση ! Σ'αυτές τις εισβολές δεν συνυπολογίζω τη φετινή, που ήταν πρώιμη αλλά δεν τη θεωρώ σημαντική. Σε ορισμένες χρονιές η μεσημβρινή δραστηριότητα του Νοέμβρη ήταν μεγάλη και συνεχής, αν και όχι πάντα ιδιαίτερα έντονη, με δύο ή περισσότερες ψυχρές εισβολές (1953, 1972, 1976, 1979, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 2003 και 2004).
Η βαρομετρική κατάσταση στις περισσότερες περιπτώσεις Νοεμβριάτικων ψυχρών εισβολών ήταν όμοια με τη φετεινή (1/2-11-2009) ή αυτήν του 2006 (3/4-11-2006), δηλαδή ενίσχυση χαμηλού στην Ανατολική Μεσόγειο με επέκταση αντικυκλώνα στη Βαλκανική που είχε αποτέλεσμα την ταχεία κάθοδο ψυχρών μαζών. Σε 6 όμως περιπτώσεις ο αντικυκλώνας συνδυάστηκε με βάθυνση χαμηλού πάνω από την Κρήτη ή στην Ανατολική Κρήτη, οπότε και επικράτησαν και θυελλώδεις άνεμοι με έντονη θαλασσοταραχή (αντιπροσωπευτικότερη περίπτωση η σφοδρή κακοκαιρία της 26/27-11-1968 και της 27-11-1976, λιγότερο την 2-11-1984, 20/21-11-1994, 29-11-2000 και 4-11-2001).

Τέλος, καιρική απραξία Νοέμβρη μήνα δεν είναι ασυνήθιστη : Εκτός από τους άνομβρους και θερμούς Νοεμβρίους που αναφέρονται στο παλαιότερο άρθρο, ειδικά στην περίοδο από το 1948 και μετά φαίνεται καθαρά στους βαρομετρικούς χάρτες στα έτη 1963, 1969 (27 συνεχείς ημέρες σχεδόν άνομβρες), 1996 (25 συνεχείς μέρες) - και βέβαια 2006 (το ίδιο). Αρα φέτος ας μην παραπονιόμαστε.

Ημερομηνίες χαρακτηριστικότερων ψυχρών εισβολών Κρήτης Νοέμβρη :

· 26-11-1948
· 28 έως 30-11-1951
· 16 έως 18-11-1953 και τέλη αυτού
· Τέλη Νοεμβρίου 1954
· 21/22-11-1961
· 20-11-1964 (έντονη)
· 26-11-1965
· 21-11-1967
· 26/27-11-1968 (έντονη)
· 26-11-1970
· 1/2-11-1972 και τέλη αυτού
· 1/2 και 22-11-1973
· 24 και 27-11-1976 (η δεύτερη έντονη)
· 26 και 29-11-1979
· 21-11-1980
· 28-11-1981 (μέση ελάχιστη Χανιά 10,11 βκ)
· 8-11-1982
· 2-11-1984
· 8 και 29-11-1986
· 6 και 19-11-1987
· 1988 συχνές (μέση ελάχιστη Χανιά 10,11 βκ)
· 14 και 29-11-1989
· 9-11-1990
· 3 και 30-11-1991
· 21-11-1992
· 21, 18 και 30-11-1993
· 20/21-11-1994
· 22-11-1995
· 29-11-2000
· 4-11-2001
· 5 και 11-11-2003
· 17, 22 και 26-11-2004
· 21-11-2005
· 3/4-11-2006.

Πολλά φιλιά.

ΓΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: